Doctors

İmanov Qalib

Kardioloji poliklinik müayinələr

Pediatrik kardioloji müayinələr

İnvaziv kardiologiya:

  • Koronar angioqrafiya
  • Koronar angioplastika
  • Periferik angioqrafia
  • Periferik angioplastika
  • Pace maker (kardiostimulyator) implantasiyası: VVİ, DDD, AİCD, CRT, CRT-D

Anadangəlmə ürək qüsurlarının invaziv müalicəsi:

  • ASD (qulaqcıqlararası çəpər defekti)
  • VSD (mədəciklərarası çəpər defekti)
  • PDA (açıq arterial axacaq)
  • Pulmonar balon valvuloplastika
  • Aortal balon valvuloplastika